Ogłoszenia
Kontakt
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko Własnościowa
"ZACISZE"

ul. Cicha 7/18
07-320 Małkinia Górna

tel. (0-px-29) 74-55-685

godziny otwarcia:
7:00 - 15:00

Bezpłatny odbiór szlaki.

Małkinia Górna, dnia 08-10-2012Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa „ZACISZE” w Małkini Górnej ul. Cicha 7/ 18 informuje, że ze składowiska kotłowni K1 znajdującej się przy budynku Leśna 3, oraz kotłowni K2 znajdującej się przy budynku Leśna 13 możliwy jest bezpłatny odbiór szlaki.
   
Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o kontakt  z biurem Spółdzielni w dniach pon.- pt. w godzinach  7°°- 15°°.
   
Telefon kontaktowy- 29 745 56 85.
 

UWAGA MIESZKAŃCY BUDYNKU PRZEDSZKOLNA 4

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa „ZACISZE” w Małkini informuje, że w dniu 19 września 2012 roku /środa/ rozpocznie się remont balkonów w budynku Przedszkolna 4. Zakres remontów będzie obejmował: zerwanie istniejącej posadzki betonowej, rozebranie obróbek blacharskich, zamontowanie nowych obróbek blacharskich, wykonanie izolacji z papy, wykonanie nowej posadzki betonowej, malowanie balustrady.
W zakres robót nie wchodzi położenie płytek z terrakoty na balkonie, ponieważ zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 07.03.2008 r. z opłat wnoszonych przez lokatorów na utrzymanie części wspólnej budynku, Spółdzielnia może wykonywać jedynie remonty związane z konstrukcją balkonów. Spółdzielnia nie może natomiast wykonywać remontów nie dotyczących konstrukcji, w tym np. kłaść terrakoty, ponieważ zgodnie z w/w uchwałą SN balkon jest częścią składową lokalu, a nie częścią wspólną budynku i tego typu remonty należą wyłącznie do właściciela lokalu. Dla właściwej eksploatacji balkonu i zwiększenia trwałości konstrukcji balkonu płytki na balkonie powinny zostać położone przez Państwa niezwłocznie.

Informujemy również, że każdy ma obowiązek przygotowania swojego balkonu do remontu, tj: zdjęcia wysięgników ze sznurkami, zdjęcia obudowy balkony jeżeli takowa istnieje oraz usunięcia wszelkich przedmiotów z balkonów Za pozostawienie w/w Spółdzielnia nie odpowiada.

 

Montaż anten na kominach i elewacji budynku

 UWAGA MIESZKAŃCY

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWA „ZACISZE” W MAŁKINI GÓRNEJ INFORMUJE O KATEGORYCZNYM ZAKAZIE MOCOWANIA ANTEN DO ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU, NA KOMINACH I OGNIOMURACH

MOCUJĄC URZĄDZENIA W NIEDOZWOLONYCH MIEJSCACH NISZCZYCIE PAŃSTWO POKRYCIE DACHOWE ORAZ ELEWACJĘ BUDYNKU PODLEGAJĄCĄ POZWOLENIU NA BUDOWĘ. 

URZĄDZENIA TEGO TYPU MOŻNA MOCOWAĆ JEDYNIE NA BALKONACH W SPOSÓB NIE ZAGRAŻAJĄCY BEZPIECZEŃSTWU LUDZI.

WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE JUŻ ZAMONTOWAŁY ANTENY W MIEJSCACH NIEDOZWOLONYCH PROSIMY O NATYCHMIASTOWE ICH USUNIĘCIE W TERMINIE DO DNIA 15 WRZEŚNIA 2012 ROKU.

W PRZYPADKU NIEDOSTOSOWANIA SIĘ DO W/W SPÓŁDZIELNIA SAMODZIELNIE DOKONA DEMONTAŻU.
 
 

Ogłoszenie – kasa w Spółdzielni nieczynna

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa „ZACISZE” w Małkini Górnej informuje, że od dnia 6 sierpnia do dnia 24 sierpnia 2012 roku kasa spółdzielni będzie nieczynna z powodu remontu biura.

Wpłat będziecie mogli Państwo dokonywać na nr rachunku bankowego: BS o/Małkinia 228923 10210108 2992 2001 0001.

Informujemy również, że Biuro w tym czasie będzie funkcjonowało w ograniczonym zakresie. Wszystkie sprawy będziecie mogli państwo załatwić telefonicznie pod numerem tel.
29 745 56 85.

 

Ogłoszenie o przetargu na remont balkonów


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze”
07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 - tel. 29 7455685,
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu płyt balkonowych w budynku przy ul. Przedszkolnej 4 (43 balkony) w Małkini Górnej.

Pożądany termin realizacji 30.09. 2012 roku.

Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna nieodpłatnie w biurze Spółdzielni.

Termin składania ofert upływa – dnia 8 sierpnia 2012 roku do godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 sierpnia 2012 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.

Wymagane wadium 1.000 zł.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.


Prezes Zarządu
mgr inż. Ewa Janik

 

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni - zaproszenie i informacja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Zacisze” w Małkini Górnej zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2012 roku o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 3 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

Więcej…

 

Zmiana cen za wywóz śmieci

Uwaga mieszkańcy

Informujemy, że na podstawie uchwały Rady Gminy Małkinia Górna nr 84/XII/2012 z dnia 29.03.2012 r. od dnia 01.05.2012 roku ulega zmianie cena za wywóz nieczystości stałych i wynosi 0,43 zł/m2/m-c.
Aneksy ze zmienioną opłatą za mieszkanie dostarczone zostaną Państwu do skrzynek pocztowych.
 

UWAGA MIESZKAŃCYSpółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa „ZACISZE” w Małkini Górnej informuje, że wszystkie przeglądy jakie mają miejsce w lokalach mieszkalnych poprzedzone są ogłoszeniem. Spółdzielnia informuje w jego treści o dacie wykonywania określonej czynności i jej zakresie. Wszystkie osoby, które pukają do państwa drzwi bez wcześniejszego zawiadomienia nie są uprawnione do wykonania przeglądu.

Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na ogłoszenia zamieszczane na klatkach schodowych. w razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem.

 
Więcej artykułów…

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 9

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj : Alfreda Euzebiusza
Jutro: Marii Napoleona
Pojutrze : Stefana Rocha
Data i czas