Ogłoszenia
Kontakt
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko Własnościowa
"ZACISZE"

ul. Cicha 7/18
07-320 Małkinia Górna

tel. (0-px-29) 74-55-685

godziny otwarcia:
7:00 - 15:00

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Leśnej 24

Małkinia Górna, 24 lutego 2015 roku
OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. /29/ 7455685 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Leśnej 24 w Małkini Górnej / 2-klatkowy, pięciokondygnacyjny/ wraz z remontem balkonów.
Pożądany termin realizacji zadania do 31.07. 2015 roku.
Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa – dnia 23 marca 2015 roku do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 marca 2015 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.
Wymagane wadium 3.000,00 zł.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

Zarząd SMLW „Zacisze”

Dokumentacja przetargowa - pobierz
 

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Leśnej 22

Małkinia Górna, 24 lutego 2015 roku
OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. / 29/ 7455685 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Leśnej 22 w Małkini Górnej / 2-klatkowy, pięciokondygnacyjny/ wraz z remontem balkonów.
Pożądany termin realizacji zadania do 31.07. 2015 roku.
Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa – dnia 23 marca 2015 roku do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 marca 2015 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.
Wymagane wadium 3.000,00 zł.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

Zarząd SMLW „Zacisze”


Dokumentacja przetargowa - pobierz
 

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Leśnej 16

Małkinia Górna, 24 lutego 2015 roku

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. / 29/ 7455685 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Leśnej 16 w Małkini Górnej / 2-klatkowy, pięciokondygnacyjny/ wraz z remontem balkonów.
Pożądany termin realizacji do 31.07. 2015 roku.
Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa – dnia 23 marca 2015 roku do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 marca 2015 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.
Wymagane wadium 3.000,00 zł.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

Zarząd SMLW „Zacisze”

Dokumentacja przetargowa - pobierz

 

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Leśnej 14

Małkinia Górna, 24 lutego 2015 roku
OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. /29/ 7455685 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Leśnej 14 w Małkini Górnej / 2-klatkowy, pięciokondygnacyjny/ wraz z remontem balkonów.
Pożądany termin realizacji do 31.07. 2015 roku.
Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa – dnia 23 marca 2015 roku do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 marca 2015 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.
Wymagane wadium 3.000,00 zł.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

Zarząd SMLW „Zacisze”


Dokumentacja przetargowa - pobierz
 

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Leśnej 11

Małkinia Górna, 24 lutego 2015 roku

OGŁOSZENIE


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. / 29/ 7455685 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Leśnej 11 w Małkini Górnej / 6-klatkowy, pięciokondygnacyjny/ wraz z remontem balkonów.
Pożądany termin realizacji do 31.08. 2015 roku.
Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa – dnia 23 marca 2015 roku do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 marca 2015 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.
Wymagane wadium 9.000,00 zł.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

Zarząd SMLW „Zacisze”


Dokumentacja przetargowa - pobierz

 

W 2014 roku Spółdzielnia zmodernizowała węzeł ciepłej wody


W 2014 roku Spółdzielnia zmodernizowała węzeł ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Leśnej 9. Zastosowano nowy typ wymienników pojemnościowych. Regulacja temperatury ciepłej wody realizowana jest poprzez regulację ilościową sieciowego czynnika grzewczego wykonywaną przy pomocy regulatora bezpośredniego działania.

W 2015 roku Spółdzielnia planuje wykonać modernizację węzłów w budynkach Leśna 11, 14, 16, 22, 24 i Leśna 7. 
 

UWAGA MIESZKAŃCY !!!

UWAGA MIESZKAŃCY !!!
 
Informujemy, że w dniu 15.01.2015 roku od godziny 15.00 w lokalach mieszkalnych, w których:
-                                z powodu nieobecności mieszkańców niemożliwe było przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowej,
-                                podczas przeglądu instalacji gazowej zostały stwierdzone usterki,
zostanie przeprowadzony dodatkowy przegląd instalacji gazowej.

Zgodnie z Decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 31.12.2014 r. Spółdzielnia jest zobowiązana dokumenty z przeglądu instalacji gazowej przedłożyć w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Maz.
Osoby, u których stwierdzono nieszczelności instalacji gazowej proszone są o natychmiastowe ich usunięcie, ponieważ sprawdzeniu będzie podlegało wykonanie zalecenia pokontrolnego.
Prosimy o poważne potraktowanie sprawy.
 

 

OGŁOSZENIE - kontrola instalacji gazowej

Małkinia Górna, dnia 30.12.2014 r.

Informujemy, że w miesiącu grudniu 2014 roku w lokalach mieszkalnych przeprowadzana była kontrola okresowa instalacji gazowej.
Ze względu na nieobecność niektórych z Państwa w mieszkaniach niemożliwe było przeprowadzenie kontroli.
Spółdzielnia ustali dodatkowy termin przeprowadzenia przeglądu instalacji gazowej w pierwszej połowie miesiąca stycznia 2015 roku , o czym poinformujemy Państwa oddzielnym ogłoszeniem.

Jednocześnie informujemy, że kontrolę instalacji gazowej mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych /art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane/.

Osoby posiadające uprawnienia eksploatacyjne mogą usuwać usterki instalacji itp., natomiast nie mają prawa podpisywać protokołów okresowej.
 
 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 9

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj : Pauliny Tomasza
Jutro: Wandy Zenona
Pojutrze : Jana Danuty
Data i czas