Ogłoszenia
Kontakt
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko Własnościowa
"ZACISZE"

ul. Cicha 7/18
07-320 Małkinia Górna

tel. (0-px-29) 74-55-685

godziny otwarcia:
7:00 - 15:00

W 2014 roku Spółdzielnia zmodernizowała węzeł ciepłej wody


W 2014 roku Spółdzielnia zmodernizowała węzeł ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Leśnej 9. Zastosowano nowy typ wymienników pojemnościowych. Regulacja temperatury ciepłej wody realizowana jest poprzez regulację ilościową sieciowego czynnika grzewczego wykonywaną przy pomocy regulatora bezpośredniego działania.

W 2015 roku Spółdzielnia planuje wykonać modernizację węzłów w budynkach Leśna 11, 14, 16, 22, 24 i Leśna 7. 
 

UWAGA MIESZKAŃCY !!!

UWAGA MIESZKAŃCY !!!
 
Informujemy, że w dniu 15.01.2015 roku od godziny 15.00 w lokalach mieszkalnych, w których:
-                                z powodu nieobecności mieszkańców niemożliwe było przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowej,
-                                podczas przeglądu instalacji gazowej zostały stwierdzone usterki,
zostanie przeprowadzony dodatkowy przegląd instalacji gazowej.

Zgodnie z Decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 31.12.2014 r. Spółdzielnia jest zobowiązana dokumenty z przeglądu instalacji gazowej przedłożyć w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Maz.
Osoby, u których stwierdzono nieszczelności instalacji gazowej proszone są o natychmiastowe ich usunięcie, ponieważ sprawdzeniu będzie podlegało wykonanie zalecenia pokontrolnego.
Prosimy o poważne potraktowanie sprawy.
 

 

OGŁOSZENIE - kontrola instalacji gazowej

Małkinia Górna, dnia 30.12.2014 r.

Informujemy, że w miesiącu grudniu 2014 roku w lokalach mieszkalnych przeprowadzana była kontrola okresowa instalacji gazowej.
Ze względu na nieobecność niektórych z Państwa w mieszkaniach niemożliwe było przeprowadzenie kontroli.
Spółdzielnia ustali dodatkowy termin przeprowadzenia przeglądu instalacji gazowej w pierwszej połowie miesiąca stycznia 2015 roku , o czym poinformujemy Państwa oddzielnym ogłoszeniem.

Jednocześnie informujemy, że kontrolę instalacji gazowej mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych /art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane/.

Osoby posiadające uprawnienia eksploatacyjne mogą usuwać usterki instalacji itp., natomiast nie mają prawa podpisywać protokołów okresowej.
 
 

Informacja n/t prac termomodernizacyjnych

Małkinia Górna, dnia 31.01.2014 r.
 
Informacja n/t prac termomodernizacyjnych
 

Zarząd SMLW „Zacisze” informuje, że Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie pozytywnie zweryfikował wykonanie robót termomodernizacyjnych w budynku Leśna 9 i pismem z dnia 28.11.2014 r. zawiadomił Spółdzielnię o wypłacie dla Spółdzielni premii termomodernizacyjnej w wysokości 74.205,83 zł.
Niższa wartość premii w stosunku do założonej w audycie energetycznym wynika z faktu, że koszt prac termomodernizacyjnych w budynku Leśna 9 w wyniku rozstrzygnięć przetargowych zmniejszył się w stosunku do określonego w audycie o 74.428,45 zł.

Jednocześnie informujemy, że trwają prace projektowe, dotyczące termomodernizacji budynków Leśna 11, 14, 16, 22 i 24. Wykonanie termomodernizacji tych budynków planujemy w 2015 roku.

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji węzła ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Leśnej 9 w Małkini Górnej.

Małkinia Górna, 26 sierpnia 2014 roku

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. / 29/ 7455685  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji węzła ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Leśnej 9 w Małkini Górnej.

Pożądany termin realizacji 25.11. 2014 roku.

Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert upływa – dnia 15 września 2014 roku do godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 września 2014 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.

Wymagane wadium 600,00 zł.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

Specyfikacja przetargu - pobierz tutaj --->>

 

OGŁOSZENIE - przetarg na termomodernizację bloku (Leśna 9)

Małkinia Górna, 14 maja 2014 roku


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. / 29/ 7455685  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku Leśna 9 w Małkini Górnej (6-klatkowy, pięciokondygnacyjny) wraz z remontem balkonów.
Pożądany termin realizacji 15.09. 2014 roku.
Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa – dnia 16 czerwca 2014 roku do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2014 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.
Wymagane wadium 9.000,00 zł.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

Załączniki:
- Specyfikacja 
- Przedmiar robót
- Projekt Techniczny
    
- rysunki do projektu
 

OGŁOSZENIE - przetarg na remont klatek schodowych (Cicha 5)

Małkinia Górna, 14 maja 2014 roku

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze”
07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. / 29/ 7455685  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu klatek schodowych w budynku Cicha 5 (3-klatkowy, 5 kondygnacji).
Pożądany termin realizacji 15.09. 2014 roku.
Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa – dnia 16 czerwca 2014 roku do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2014 roku o godz. 19.00 w siedzibie Spółdzielni.
Wymagane wadium 1.500,00 zł.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

Załączniki:
- SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia pod nazwą: remont klatek schodowych w budynku Cicha 5
- PRZEDMIAR ROBÓT
 

Uwaga mieszkańcy - zmiana miejsca opłat za śmieci

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 9

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj : Cezarego Donata
Jutro: Mirosława Aleksandra
Pojutrze : Gabriela Anastazji
Data i czas