Ogłoszenia
Kontakt
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko Własnościowa
"ZACISZE"

ul. Cicha 7/18
07-320 Małkinia Górna

tel. (0-px-29) 74-55-685

godziny otwarcia:
7:00 - 15:00

Montaż anten na kominach i elewacji budynku

 UWAGA MIESZKAŃCY

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWA „ZACISZE” W MAŁKINI GÓRNEJ INFORMUJE O KATEGORYCZNYM ZAKAZIE MOCOWANIA ANTEN DO ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU, NA KOMINACH I OGNIOMURACH

MOCUJĄC URZĄDZENIA W NIEDOZWOLONYCH MIEJSCACH NISZCZYCIE PAŃSTWO POKRYCIE DACHOWE ORAZ ELEWACJĘ BUDYNKU PODLEGAJĄCĄ POZWOLENIU NA BUDOWĘ. 

URZĄDZENIA TEGO TYPU MOŻNA MOCOWAĆ JEDYNIE NA BALKONACH W SPOSÓB NIE ZAGRAŻAJĄCY BEZPIECZEŃSTWU LUDZI.

WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE JUŻ ZAMONTOWAŁY ANTENY W MIEJSCACH NIEDOZWOLONYCH PROSIMY O NATYCHMIASTOWE ICH USUNIĘCIE W TERMINIE DO DNIA 15 WRZEŚNIA 2012 ROKU.

W PRZYPADKU NIEDOSTOSOWANIA SIĘ DO W/W SPÓŁDZIELNIA SAMODZIELNIE DOKONA DEMONTAŻU.
 
 

Ogłoszenie – kasa w Spółdzielni nieczynna

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa „ZACISZE” w Małkini Górnej informuje, że od dnia 6 sierpnia do dnia 24 sierpnia 2012 roku kasa spółdzielni będzie nieczynna z powodu remontu biura.

Wpłat będziecie mogli Państwo dokonywać na nr rachunku bankowego: BS o/Małkinia 228923 10210108 2992 2001 0001.

Informujemy również, że Biuro w tym czasie będzie funkcjonowało w ograniczonym zakresie. Wszystkie sprawy będziecie mogli państwo załatwić telefonicznie pod numerem tel.
29 745 56 85.

 

Ogłoszenie o przetargu na remont balkonów


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze”
07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 - tel. 29 7455685,
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu płyt balkonowych w budynku przy ul. Przedszkolnej 4 (43 balkony) w Małkini Górnej.

Pożądany termin realizacji 30.09. 2012 roku.

Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna nieodpłatnie w biurze Spółdzielni.

Termin składania ofert upływa – dnia 8 sierpnia 2012 roku do godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 sierpnia 2012 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.

Wymagane wadium 1.000 zł.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.


Prezes Zarządu
mgr inż. Ewa Janik

 

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni - zaproszenie i informacja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Zacisze” w Małkini Górnej zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2012 roku o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 3 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

Więcej…

 

Zmiana cen za wywóz śmieci

Uwaga mieszkańcy

Informujemy, że na podstawie uchwały Rady Gminy Małkinia Górna nr 84/XII/2012 z dnia 29.03.2012 r. od dnia 01.05.2012 roku ulega zmianie cena za wywóz nieczystości stałych i wynosi 0,43 zł/m2/m-c.
Aneksy ze zmienioną opłatą za mieszkanie dostarczone zostaną Państwu do skrzynek pocztowych.
 

UWAGA MIESZKAŃCYSpółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa „ZACISZE” w Małkini Górnej informuje, że wszystkie przeglądy jakie mają miejsce w lokalach mieszkalnych poprzedzone są ogłoszeniem. Spółdzielnia informuje w jego treści o dacie wykonywania określonej czynności i jej zakresie. Wszystkie osoby, które pukają do państwa drzwi bez wcześniejszego zawiadomienia nie są uprawnione do wykonania przeglądu.

Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na ogłoszenia zamieszczane na klatkach schodowych. w razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem.

 

Nie parkujmy samochodów na chodniku i trawniku !

 UWAGA MIESZKAŃCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa „ZACISZE” informuje o kategorycznym zakazie parkowania aut na trawnikach oraz chodnikachKostka chodnikowa nie jest przystosowana do tak dużych obciążeń co powoduje jej odkształcanie i pękanie. 

Dbałość o nasze osiedle spoczywa na wszystkich mieszkańcach dlatego prosimy o zastosowanie się do zakazu.
 

Remonty dróg na osiedlu II

 Społdzielnia w roku bieżącym zakończyła realizację dróg na osiedlu nr II

Leśna 5 - 2011

Leśna 11- 2010

Lesna 9- 2009

Leśna 7- 2008 


 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 8

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj : Jonasza Mateusza
Jutro: Tomasza Maurycego
Pojutrze : Bogusława Tekli
Data i czas