Ogłoszenia
Kontakt
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko Własnościowa
"ZACISZE"

ul. Cicha 7/18
07-320 Małkinia Górna

tel. (0-px-29) 74-55-685

godziny otwarcia:
7:00 - 15:00

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu płyt balkonowych w budynku przy ul. Leśnej 5

Małkinia Górna, 14 lipca 2017 roku

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 - tel. 29 7455685, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu płyt balkonowych w budynku przy
ul. Leśnej 5   w Małkini Górnej / 48 balkonów/.
Pożądany termin realizacji zadania do 30.09.2017 roku.
Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa – dnia 31.07.2017 roku do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2017 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.
Wymagane wadium 1.000,00 zł.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

Zarząd SMLW „Zacisze”

Specyfikacja zamówienia:

- PRZEDMIAR
- SPECYFIKACJA

 

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków SMLW ZACISZE

Małkinia Górna, dnia 5 czerwca 2017 roku
OGŁOSZENIE


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Zacisze” w Małkini Górnej zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2017 roku o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 3 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1.    Otwarcie, wybór Prezydium w składzie : przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
2.    Uchwalenie porządku obrad.
3.    Wybór Komisji mandatowo- skrutacyjnej, wyborczej  i  wnioskowej.
4.    Przyjęcie protokołu z Obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2016 r.
5.    Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2016 rok.
6.    Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016 rok.
7.    Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok.
8.    Podjęcie uchwał w sprawach:
-    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni,
-    udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
-    zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
9.    Wybór delegata na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
10.    Wolne wnioski.
11.    Zamknięcie obrad.

Prosimy członków o osobiste przybycie. Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w biurze Spółdzielni. Jednocześnie informujemy, że członek ma prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumenty zostaną wyłożone w biurze Spółdzielni od dnia 06.06.2017 r.

Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przynajmniej przez 10 członków. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przez obradami Walnego Zgromadzenia.

Zarząd  SMLW „Zacisze”


 

Przetarg nieograniczony na wykonanie renowacji elewacji budynku przy ul. Cicha 7

Małkinia Górna,  19 kwietnia 2017 roku

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel.  297 455 685  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie renowacji elewacji budynku przy ul. Cicha 7 w Małkini Górnej /  3 klatkowy, pięciokondygnacyjny/  wraz z dociepleniem cokołu i wymianą okienek w piwnicach.

Pożądany termin realizacji od 01.07.2017 r. do 15.08. 2017 roku.

Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert upływa – dnia   17  maja  2017 roku do godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 maja 2017 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.

Wymagane wadium 2.500,00 zł.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

 

Zarząd SMLW „Zacisze”

 

SPECYFIKACJA

istotnych warunków zamówienia pod nazwą:

Renowacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cichej 7

w Małkini Górnej

 

Więcej…

 

Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na umowę na zastępstwo w SMLW „Zacisze” w Małkini Górnej

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320  Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 poszukuje pracownika na umowę o zastępstwo / umowa na czas określony/:

1/ Stanowisko urzędnicze- pracownik administracyjny

2/ Zakres zadań do wykonania:

- obsługa kancelaryjna,

- prowadzenie  spraw członkowsko- mieszkaniowych,

- prowadzenie spraw kadrowych,

- fakturowanie usług.

3/ Wymagania:

- wykształcenie minimum średnie,

- biegła znajomość obsługi komputera,

- doświadczenie przy wykonywaniu podobnych czynności.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie listu motywacyjnego z CV wraz z kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających staż pracy do 14.04.2017 r.

 

Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na umowę na zastępstwo w SMLW „Zacisze” w Małkini Górnej

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320  Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 poszukuje pracownika na umowę o zastępstwo / umowa na czas określony/:

1/ Stanowisko urzędnicze- pracownik administracyjny

2/ Zakres zadań do wykonania:

- obsługa kancelaryjna,

- prowadzenie  spraw członkowsko- mieszkaniowych,

- prowadzenie spraw kadrowych,

- fakturowanie usług.

3/ Wymagania:

- wykształcenie minimum średnie,

- biegła znajomość obsługi komputera,

- doświadczenie przy wykonywaniu podobnych czynności.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie listu motywacyjnego z CV wraz z kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających staż pracy do 14.04.2017 r.

 

Ogłoszenie o uzupełnianiu wody

Małkinia Górna, dnia 14 września 2016 roku

 

                                       OGŁOSZENIE

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWA „ZACISZE” W MAŁKINI GÓRNEJ INFORMUJE, ŻE W DNIU 19 WRZEŚNIA 2016 ROKU ROZPOCZNIE SIĘ UZUPEŁNIANIE WODY W INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WE WSZYSTKICH BUDYNKACH.

PROSIMY O ZAKOŃCZENIE WSZELKICH PRAC ZWIĄZANYCH Z INSTALACJĄ CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

 

Przetarg w drodze licytacji o pierwszeństwo ustanowienia odrębnej własności lokalu typu M-3

Małkinia Górna, dnia 17.08 2016 roku
OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Zacisze” w Małkini Górnej informuje, że w dniu 12.09. 2016 roku o godz. 13.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Cichej 7/18 w Małkini Górnej odbędzie się przetarg w drodze licytacji o pierwszeństwo ustanowienia odrębnej własności lokalu typu M-3 o powierzchni użytkowej 46,60 m2 przy ul. Cichej 7/38  w Małkini Górnej.

Cena wywoławcza odrębnej własności lokalu – 84.600  zł.

Lokal usytuowany jest na III piętrze, składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju , łazienki z w.c. Do lokalu nie przynależy piwnica.

Wadium w wysokości 8.460 zł osoby przystępujące do przetargu powinny wpłacić w kasie Spółdzielni w dniu przetargu do godz. 12.30.

Mieszkanie można obejrzeć w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią.

Zarząd SMLW „Zacisze”

- Specyfikacja przetargowa
 

Zamknięcie ulicy Cichej !!!

Małkinia Górna, dnia 29.07.2016 roku

Uwaga mieszkańcy

 

W dniu 3 sierpnia 2016 roku w godz. od 8.00 do 15.00 planowana jest rozbiórka komina stalowego kotłowni nr 1 przy ul. Leśnej 3.

W związku z powyższym informujemy, że:

-          W dniu 2.08. 2016 roku od godziny 18.00  do dnia 3.08. 2016 roku do godz. 15.00  zostanie zamknięta ulica Cicha przy kotłowni nr 1 na odcinku od  skrzyżowania z ulicą Leśną do wjazdu do ulicy Przedszkolnej  /przy Zakładzie Fryzjerskim/.

 Prosimy  nie ustawiać samochodów na tym odcinku ulicy Cichej  w/ w terminie, ponieważ samochody zostaną odholowane na koszt właściciela.

-          W dniu 3 sierpnia 2016 roku od godz. 6.00 do godz. 15.00 zostanie zamknięty odcinek ulicy Przedszkolnej wraz z ciągiem pieszym na długości od skrzyżowania z ulica Leśną w kierunku ulicy Biegańskiego do wjazdu na ulicę Cichą /przy Zakładzie Fryzjerskim/. Zamknięcie oraz możliwości objazdu zostaną oznakowane zgodnie z czasową zmianą organizacji ruchu.

 

Powyższe podyktowane jest zachowaniem strefy bezpieczeństwa przy demontażu komina.

Podane terminy mogą ulec zmianie.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj : Jonasza Mateusza
Jutro: Tomasza Maurycego
Pojutrze : Bogusława Tekli
Data i czas