Ogłoszenia
Kontakt
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko Własnościowa
"ZACISZE"

ul. Cicha 7/18
07-320 Małkinia Górna

tel. (0-px-29) 74-55-685

godziny otwarcia:
7:00 - 15:00

Ogłoszenie przetargu- Przebudowa technologii kotłowni nr 1

Małkinia Górna, 9 marca 2016 roku
 

OGŁOSZENIE


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. / 29/ 7455685  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy technologii kotłowni przy ul. Leśnej 3 w Małkini Górnej.
Pożądany termin realizacji zadania 31.08. 2016 roku.
Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa – dnia 19 kwietnia 2016 roku do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 kwietnia 2016 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.

Wymagane wadium 1.500,00 zł.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

Zarząd SMLW „Zacisze”

Dokumenty przetargowe do pobrania

 

Przetarg na malowanie klatek schodowych Cicha 3

Małkinia Górna, 11 lutego 2016 roku

OGŁOSZENIE


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. / 29/ 7455685  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu klatek schodowych w budynku Cicha 3  / 3-klatkowy, 5 kondygnacji/.
Pożądany termin realizacji do 30.06. 2016 roku.
Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa – dnia  3 marca 2016 roku do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  3 marca 2016 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.
Wymagane wadium 1.500,00 zł.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

Zarząd SMLW „Zacisze”

Specyfikacja zamówienia.

 

Ogłoszenie

 Małkinia Górna, 3 listopada 2015 roku


OGŁOSZENIE


 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. / 29/ 7455685 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
„Wykonanie kompleksowej usługi-pełnienie Inwestora Zastępczego dla przedsięwzięcia: Modernizacja źródła ciepła w systemie grzewczym SMLW „Zacisze” w Małkini Górnej w celu podniesienia jego sprawności, zmniejszenia emisji oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej- Kotłownia nr 2 przy ul. Leśnej 13 w Małkini Górnej.”
Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert upływa – dnia 3 grudnia 2015 roku do godz. 10.00.

Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni przy ul. Cichej 7/18 w Małkini Górnej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 grudnia 2015 roku o godz. 10.15 w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.
Zarząd SMLW „Zacisze”
 

OGŁOSZENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Zacisze” w Małkini Górnej zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2015 roku o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 3 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.
Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie, wybór Prezydium w składzie : przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Wybór Komisji mandatowo- skrutacyjnej i wnioskowej.
4. Przyjęcie protokołu z Obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2014 r.
5. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2014 rok.
6. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2014 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
9. Uchwalenie kierunku rozwoju działalności Spółdzielni w zakresie gospodarki cieplnej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Prosimy członków o osobiste przybycie.

Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w biurze Spółdzielni.

Jednocześnie informujemy, że członek ma prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumenty zostaną wyłożone w biurze Spółdzielni od dnia 09.06.2015 r.

Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przynajmniej przez 10 członków. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przez obradami Walnego Zgromadzenia.

Zarząd
 

Przetarg na na wykonanie remontu klatek schodowych w budynku Cicha 7 - /3-klatkowy, 5 kondygnacji/.

 
Małkinia Górna, 10 marca 2015 roku

OGŁOSZENIE


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. /29/ 7455685 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu klatek schodowych w budynku Cicha 7 - /3-klatkowy, 5 kondygnacji/.

Pożądany termin realizacji do 31.07. 2015 roku.
Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa – dnia 9 kwietnia 2015 roku do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 kwietnia 2015 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.
Wymagane wadium 1.500,00 zł.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

Zarząd SMLW „Zacisze”


Dokumentacja przetargowa - pobierz
 

Przetarg na wykonanie modernizacji węzła ciepłej wody w budynku przy ul. Leśnej 24

Małkinia Górna, 3 marca 2015 roku

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. / 29/ 7455685 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji węzła ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Leśnej 24 w Małkini Górnej.
Pożądany termin realizacji 31.07. 2015 roku.

Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa – dnia 9 kwietnia 2015 roku do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 kwietnia 2015 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.
Wymagane wadium 1.700,00 zł.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

Zarząd SMLW „Zacisze”

Dokumentacja przetargowa - pobierz
 

Przetarg na wykonanie modernizacji węzła ciepłej wody w budynku przy ul. Leśnej 22

Małkinia Górna, 3 marca 2015 roku

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. / 29/ 7455685 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji węzła ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Leśnej 22 w Małkini Górnej.
Pożądany termin realizacji 31.07. 2015 roku.

Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa – dnia 9 kwietnia 2015 roku do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 kwietnia 2015 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.
Wymagane wadium 1.700,00 zł.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

Zarząd SMLW „Zacisze”

Dokumentacja przetargowa - pobierz
 

Przetarg na wykonanie modernizacji węzła ciepłej wody w budynku przy ul. Leśnej 16

Małkinia Górna, 3 marca 2015 roku

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. / 29/ 7455685 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji węzła ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Leśnej 16 w Małkini Górnej.
Pożądany termin realizacji 31.07. 2015 roku.

Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa – dnia 9 kwietnia 2015 roku do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 kwietnia 2015 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.
Wymagane wadium 1.700,00 zł.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

Zarząd SMLW „Zacisze”

Dokumentacja przetargowa - pobierz
 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 9

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj : Cezarego Donata
Jutro: Mirosława Aleksandra
Pojutrze : Gabriela Anastazji
Data i czas