OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa "ZACISZE" w Małkini Górnej informuje, że osoby, u których stwierdzone zostaną usterki gazowe są zobowiązane / zgodnie z zaleceniami Nadzoru Budowlanego/ usunąć je w terminie 14 dni począwszy od dnia kontroli.
Są również zobowiązane w tym terminie dostarczyć do Biura Spółdzielni zaświadczenie podpisane przez osobę z uprawnieniami, potwierdzające fakt usunięcia wykrytej usterki.