Historia działalnościci SMLW "ZACISZE"


 
Mazowieckie Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej „Izolacja” w Małkini w latach 1970- 1986 wybudowało dla swoich pracowników osiedla mieszkaniowe.

Zakład, który w dniu 8 marca 1991 roku został postawiony w stan likwidacji, musiał pozbyć się mieszkań zakładowych, gdyż od tego zależało pozyskanie potencjalnych nabywców zakładu.

MPMIB „Izolacja” zwracała się do Gminy, a także do Spółdzielni Mieszkaniowej „Małkinianka” o przejęcie mieszkań zakładowych, jednak w obydwu przypadkach decyzja była odmowna.

W takiej sytuacji w dniu 26 lipca 1991 roku MPMIB „Izolacja” w Małkini zwołało zebranie pracowników zakładu, mieszkających w mieszkaniach zakładowych.

Na zebraniu zaproponowano utworzenie Spółdzielni na bazie osiedla zakładowego.

Mieszkańcy osiedla przyjęli Statut Spółdzielni i wybrali Radę Nadzorczą Spółdzielni, która w dniu w dniu 17.08.1991 r. powołała Zarząd Spółdzielni – Prezes Ewę Janik, Zastępcę Prezesa Sławomira Dąbkowskiego.

W dniu 18 września 1991 roku SMLW ”Zacisze” została zarejestrowana postanowieniem Sądu Rejonowego w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy.

W dniu 15.11.1991 r. w związku z rezygnacją z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu Sławomira Dąbkowskiego, Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Zenona Jacka. Zarząd w składzie Ewa Janik – Prezes Zarządu i Zenon Jacek – Zastępca Prezesa Zarządu pełnią funkcje do dnia dzisiejszego.

Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi Spółdzielnia rozpoczęła 1 listopada 1991 roku.

W spółdzielni jest 570 mieszkań w 15 budynkach, w tym na dzień dzisiejszy dwa mieszkania stanowią odrębną własność.

Spółdzielnia posiada również 2 kotłownie węglowe, które zasilają w energie cieplną budynki Spółdzielni, a także innych odbiorców zewnętrznych.

W 1991 roku stan techniczny budynków był zły. W części mieszkań występowały przemarzania ścian, niesprawne instalacje c.o. w budynkach osiedla I nie zapewniały wymaganych temperatur w mieszkaniach, instalacje elektryczne w mieszkaniach paliły się bardzo często. Tereny osiedlowe były bardzo zaniedbane.

Stopniowo Spółdzielnia wykonywała kolejno remonty poszczególnych budynków.

W latach 1994-1997 ocieplono całkowicie 8 budynków mieszkalnych / Lesna 3, Cicha 3,5,6,7, Lesna 5,7,13/. Na ocieplanie budynków, wybudowanych do końca 1981 roku Spółdzielnia uzyskała dotacje z budżetu Państwa w wysokości 80% kosztu ocieplenia.

Również pozyskała dotacje budżetowe na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w tych budynkach- w latach 1994-1995 wymieniono instalację centralnego ogrzewania / bez grzejników/ we wszystkich budynkach osiedla I.
 
W latach 2003-2006 Spółdzielnia ociepliła szczyty 7 budynków, nieobjętych dotacjami budżetowymi / Leśna 9,11, 14,16, 22, 24 oraz Przedszkolna 4/.

Dla oszczędności energii cieplnej we wszystkich lokalach mieszkalnych Spółdzielni, zamontowano zawory termostatyczne.

Wszystkie budynki Spółdzielni wyposażone są w liczniki energii, umożliwiające pomiar energii cieplnej dostarczonej do każdego budynku.

W pięciu budynkach osiedla I wymieniono instalację elektryczną od tablicy głównej do tablic bezpiecznikowych w mieszkaniach.
 
Również na bieżąco dokonywane są remonty dachów, wymiany drzwi wejściowych do budynku, remonty schodów wejściowych do budynków.


W 2006 roku rozpoczęto od budynku Cicha 7 remonty balkonów.


ZASOBY MIESZKANIOWE SPÓŁDZIELNI – 570 mieszkań w 15 budynkach.


1/ Budynek Leśna 3
rok budowy 1970, technologia tradycyjna, 30 mieszkań - ocieplenie budynku- 1994 r., wymiana instalacji c.o. i montaż zaworów termostatycznych – 1994 r., wymiana instalacji elektrycznej do tablic bezpiecznikowych w mieszkaniach– 2000 r., remont schodów wejściowych – 2006 r. , wymiana drzwi wejściowych do budynku – 2006 r., remonty dachu.
 


2/ Budynek Cicha 7
rok budowy 1971, technologia tradycyjna, 43 mieszkania; ocieplenie budynku – 1994 r. , wymiana instalacji c.o. – i montaż zaworów termostatycznych – 1994 r., wymiana instalacji elektrycznych do tablic bezpiecznikowych w mieszkaniach – 2002 r., remont balkonów i loggi- 2006 r., remonty dachu. 


3/ Budynek Cicha 5
rok budowy 1974 , technologia tradycyjna, 42 mieszkania– ocieplenie budynku – 1995, wymiana instalacji c.o. i montaż zaworów termostatycznych - 1995, wymiana instalacji elektrycznej do tablic bezpiecznikowych w mieszkaniach – 2003 r., remonty dachu.


 


4/ Budynek Cicha 3
rok budowy 1975, technologia tradycyjna, 45 mieszkań – ocieplenie budynku – 1995 r. , wymiana instalacji c.o. i montaż zaworów termostatycznych – 1995 r.,  wymiana instalacji elektrycznej do tablic bezpiecznikowych w mieszkaniach – 2004 r. ,  wymiana drzwi wejściowych do budynku – 2006 r., remonty dachu.


 
5/ Budynek Cicha 6
rok budowy 1975 , technologia tradycyjna, 20 mieszkań - ocieplenie budynku – 1994 r., wymiana instalacji c.o. i montaż zaworów termostatycznych – 1995 r., wymiana instalacji elektrycznej do tablic bezpiecznikowych w mieszkaniach – 2001, wymiana drzwi wejściowych – 2002 r., remonty dachu.


 
6/ Budynek Leśna 5
rok budowy 1979, technologia tradycyjna, mieszkań 65- ocieplenie budynku – 1997 r., montaż zaworów termostatycznych – 1996 r., modernizacja węzła cieplnego ”B” w budynku- 2002 r., remonty dachu.
 


7/ Budynek Leśna 13
rok budowy 1980, technologia tradycyjna, mieszkań 20- ocieplenie budynku – 1997 r.; montaż zaworów termostatycznych – 1996 r., remont wejść do budynku- 2006 r., remonty dachu.


8/ Budynek Leśna 7
rok budowy 1981, technologia OWT 67 N, mieszkań 60- ocieplenie budynku – 1996 r., montaż zaworów termostatycznych 1996 r., wymiana drzwi wejściowych do budynku- 2005 r., remonty dachu.
 
9/ Budynek Leśna 9
rok budowy 1984, technologia OWT 67N, mieszkań 60- montaż zaworów termostatycznych- 1997 r., ocieplenie ścian szczytowych- 2003, wymiana drzwi wejściowych do budynku – 2004 r., uszczelnianie złącz konstrukcyjnych budynku – 2005 r., remonty dachu.

 
10/ Budynek Leśna 11
rok budowy 1984, technologia OWT 67 N, mieszkań 60- montaż zaworów termostatycznych- 1997 r., ocieplenie ścian szczytowych – 2003 r., uszczelnianie złącz konstrukcyjnych budynku- 2005 r., wymiana drzwi wejściowych do budynku – 2005 r.


11/ Budynek Przedszkolna 4
rok budowy 1985, technologia OWT 67N, mieszkań 45- montaż zaworów termostatycznych -  1996 r., ocieplenie ścian szczytowych- 2004 r., malowanie filarków międzyokiennych – 2004 r., uszczelnianie złącz konstrukcyjnych -  2004 r., remonty dachu.12/ Budynek Leśna 14
rok budowy 1986, technologia OWT 67N, mieszkań 20- montaż zaworów termostatycznych - 1997 r, wymiana drzwi wejściowych – 2003 r., malowanie filarków międzyokiennych i uszczelnienie złącz konstrukcyjnych - 2004, ocieplenie ścian szczytowych- 2005 r., remont schodów wejściowych do budynku – 2005 r., remonty dachu.

 
13/ Budynek Leśna 16
rok budowy 1986, technologia OWT 67N, mieszkań 20- montaż zaworów termostatycznych - 1997 r., wymiana drzwi wejściowych – 2003 r., malowanie filarków międzyokiennych i uszczelnienie złącz konstrukcyjnych - 2004, ocieplenie ścian szczytowych - 2005 r., remont schodów wejściowych do budynku – 2005 r., remonty dachu.


14/ Budynek Leśna 22
rok budowy 1985, technologia OWT 67 N, mieszkań 20- montaż zaworów termostatycznych- 1997 r., wymiana drzwi wejściowych do budynku – 2002 r., malowanie filarków międzyokiennych- 2004 r., uszczelnianie złącz konstrukcyjnych budynku – 2004 r., ocieplenie ścian szczytowych budynku – 2006 r., remont schodów wejściowych do budynku- 2006 r., remonty dachu.


15/ Budynek Leśna 24 – rok budowy 1985, technologia OWT 67 N, mieszkań 20- montaż zaworów termostatycznych- 1997 r., wymiana drzwi wejściowych do budynku – 2002 r., malowanie filarków międzyokiennych- 2004 r., uszczelnianie złącz konstrukcyjnych budynku – 2004 r., ocieplenie ścian szczytowych budynku – 2006 r., remont schodów wejściowych do budynku- 2006 r., remonty dachu.INFRASTRUKTURA KOTŁOWNI – SIEĆ CIEPLNA

Spółdzielnia posiada również 2 kotłownie osiedlowe, zasilające w energię cieplną budynki Spółdzielni oraz odbiorców zewnętrznych.

Osiedle I zasilane jest w energię cieplną na cele c.o. z kotłowni nr 1 niskoparametrowej, węglowej o mocy 1,8 MW.

Osiedle II zasilane jest w energię cieplną na cele c.o. i c.w.u. z kotłowni nr 2 niskoparametrowej , węglowej o mocy 3,8 MW.

Ze względu na zły stan techniczny sieci cieplnej rozprowadzającej ciepło z kotłowni nr 2 i z kotłowni nr 1 do budynków, w 1998 Spółdzielnia rozpoczęła wymianę sieci cieplnej z kotłowni nr II

W latach 1998-2002 wymieniono sieć cieplną na preizolowaną na osiedlu II / ul. Leśna/, łącznie 4x 467 m /c.o. i c.w.u./.

W latach 2000-2005 wymieniona sieć cieplną c.o. na osiedlu I /ul. Cicha i Przedszkolna/, łącznie 2x 360 m.
DROGI OSIEDLOWE

Spółdzielnia posiada wiele dróg osiedlowych betonowych, których stan techniczny powoduje konieczność natychmiastowej modernizacji.

Ze względu na ograniczenia finansowe Spółdzielnia zmuszona jest realizować drogi osiedlowe stopniowo:

1/ Ulica Cicha .

Ulica Cicha / osiedle I/ w całości należy do Spółdzielni.

W 2002 roku spółdzielnia położyła nawierzchnię asfaltową. Przy realizacji tej ulicy partycypowały w kosztach : SMLW „Nasz Dom” / budynek Cicha 2/ i Gmina / budynek Cicha 4/.


2/ Ulica Leśna

W 2000 roku Spółdzielnia przekazała odpłatnie Gminie część terenu wzdłuż budynku Leśna 3 /osiedle I/ , dla umożliwienia Gminie wykonanie ulicy Leśne na wysokości sklepu „Lewiatan”. i budynku Leśna 3.

Gmina w 2001 roku zmodernizowała część ulicy Leśnej od ulicy Nurskiej.


Również w 2000 roku Spółdzielnia przekazała Gminie teren ulicy Leśnej / przez osiedle II/, która była drogą osiedlową Spółdzielni, jednak spełniała warunki drogi gminnej. Warunkiem przekazania drogi Gminie było jej zmodernizowanie przez Gminę.

Gmina w 2002 roku zmodernizowała ulicę Leśną wzdłuż budynków Leśna 5,7,9,11.

3/ Wewnętrzna droga osiedlowa Leśna- modernizacja 2004 rok.

W 2004 roku w związku z budową przez Gminę drogi przy Szkole Podstawowej Nr 2, Spółdzielnia na własny koszt wykonała odcinek drogi łączący drogę przy SP2 z wewnętrzną drogą osiedlową, którą również pokryła asfaltem.
INWESTYCJE MIESZKANIOWE

W 1998 roku Spółdzielnia rozpoczęła projektowanie nowego budynku przy ulicy Leśnej.

Biuro Projektów „Miastoprojekt „ w Białymstoku na zlecenie Spółdzielni zaprojektowało dwuklatkowy budynek.

W związku z dużą ilością chętnych na zakup mieszkań, w 1999 roku Spółdzielnia rozpoczęła realizację nowego budynku. Jednak w 2000 roku osoby deklarujące chęć zakupu mieszkań w budynku, zaczęły się gwałtownie wycofywać z zamiaru kupna mieszkań, bez podania jakichkolwiek realnych przyczyn. W takiej sytuacji Spółdzielnia zmuszona była sprzedać działkę wraz z budynkiem wybudowanym do pierwszej kondygnacji oraz dokumentację budynku, wykonawcy budynku, gdyż nie była w stanie zrealizować zobowiązań wobec wykonawcy budynku, związanych z realizacją inwestycji.

ZIELEŃ

Zarówno Spółdzielnia jak i jej mieszkańcy wielką wagę przywiązują do zieleni osiedlowej. Lokatorzy starają się, aby ogródki przed wejściami do budynków były jak najpiękniejsze. Niektórzy z nich zdobywają nagrody w konkursie ogłaszanym corocznie przez Gminę.
W tegorocznej edycji konkursu „Najpiękniejsza posesja” zostały wyróżnione dwa ogródki Osiedlowe: przy Leśnej 13, którym opiekuje się P. Edward Długołęcki i przy Leśnej 9, o który dba P. Jerzy Antkiewicz.