W 2009 roku Spółdzielnia wykonała remont drogi osiedlowej wzdłuż budynku Leśna 9.

Rada Nadzorcza zatwierdziła plan remontów na 2010, według którego Spółdzielnia zamierza w 2010 roku:
-    wykonać drogę osiedlową wzdłuż budynku Leśna 11 – dokumentacja drogi jest już wykonana, trwa uzgadnianie w/w robót ze Starostwem Powiatowym;
-    wyremontować wejścia do budynku Przedszkolna 4 wraz z wymiana drzwi wejściowych do budynku,
-    wymienić świetliki w budynku Leśna 3.