Zarząd Spółdzielni:


Prezes     - Ewa Janik
z-ca Prezesa     - Zofia Kamińska
     

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący     -
Mirosław Dylewski
Z-ca Przewodniczącego     - 
Mirosław Wujek
Sekretarz  -
Paweł Wenus
Członek     - Krystyna Zadrożna
Członek     - Bohdan Chomiszczak
Członek     - Elżbieta Kalata
Członek     - Marek Gałka


 

Walne Zgromadzenie od 2010 roku