W 2011 r. Spółdzielnia w planuje następujące remonty i inwestycje:
-    rozbudowa drogi osiedlowej wzdłuż budynku Leśna 5 –przewidywany termin realizacji drogi – wrzesień  b.r.
Droga będzie miała szerokość 4,50 m i wykonana będzie z betonu asfaltowego. Zatoka postojowa wykonana będzie z kostki betonowej koloru szarego z paskowaniem prostopadłym do osi drogi, wykonanym w kolorze grafit – 32 miejsca postojowe o wymiarach 5,00X 2,50 m. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej koloru czerwonego. Między chodnikiem a drogą pozostanie pas zieleni. Budowę drogi poprzedzi budowa wodociągu do budynku Leśna 22 i 24. Obecnie istniejący wodociąg znalazłby się pod asfaltem na całej długości nowej drogi, stąd też zachodzi konieczność wybudowania nowego wodociągu;

-    remonty balkonów w budynkach Cicha 3, Leśna 3 i Cicha 6. Obecnie jest wykonywany remont w budynku Cicha 3;
-    wzmocnienie komina murowanego kotłowni nr 1;
-    uszczelnianie złącz konstrukcyjnych budynków od strony klatek schodowych- planowany termin rozpoczęcia prac – ostatni tydzień sierpnia.